Monday, 19 November 2018

Al-Imran Ayat 5

3.3.5
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 5:
.

Ringkasan tafsir;

Ayat ini memberi isyarat yang jelas bahawa kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi segalanya ilmu pengetahuan sehingga tiada sesuatu pun yang tersembunyi baik dilangit mahu pun dibumi.

Ayat ini diturunkan untuk menyangkal kaum nasrani Najran telah mengubah ayat-ayat Allah dalam Injil dan mendakwa bahawa Nabi Isa itu tuhan kerana boleh menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menghidupkan burang tanah, dengan adanya kekuasaan itu maka dikatakan Nabi Isa itu Tuhan mereka.


.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3
Terjemahan, 1~10,
 [GS] https://sites.google.com/site/kosmoknajid/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


No comments:

Post a Comment